โซ่

โซ่แบบห่วง (Short link chain)

เหล็กอัลลอยคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน ผ่านการปรับปรุงคุณภาพเหล็กด้วยกระบวนการทางความร้อน ลดการสึกหรอและอัตราการเกิดสนิม

ออกแบบและทดสอบโดยบริษัท Showa Kikai Shoji (SKS) ซึ่งมีแผนกวิจัย ทดสอบแรงดึงขาด และพัฒนาคุณภาพของโซ่ที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐานคุณภาพการผลิตของประเทศญี่ปุ่น

ผลิตโดยเครื่องจักรและวัตถุดิบคุณภาพสูงตามาตรฐาน JIS จากเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

มีหลายชนิด หลายขนาด ตามแต่ประเภทของการลำเลียง โดยมีวิศวกรญี่ปุ่นเป็นผู้ให้คำแนะนำ

สามารถออกใบ Certificate จากผู้ผลิตได้

ข้อต่อโซ่

ข้อต่อโซ่

เหล็กอัลลอยพิเศษ แข็งแรง ทนทาน ผ่านการปรับปรุงคุณภาพเหล็กด้วยกระบวนการทางความร้อน ลดการสึกหรอและอัตราการเกิดสนิม

ออกแบบและทดสอบโดยบริษัท Showa Kikai Shoji (SKS) ซึ่งมีแผนกวิจัย ทดสอบแรงดึงขาด และพัฒนาคุณภาพที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐานคุณภาพการผลิตของประเทศญี่ปุ่น

ผลิตโดยเครื่องจักรและวัตถุดิบคุณภาพสูงตามาตรฐาน JIS จากเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

มีหลายชนิด หลายขนาด ตามแต่ประเภทของการลำเลียง โดยมีวิศวกรญี่ปุ่นเป็นผู้ให้คำแนะนำ

สามารถออกใบ Certificate จากผู้ผลิตได้

น็อตยึดข้อต่อโซ่

น็อตยึดข้อต่อโซ่

เหล็กอัลลอยพิเศษ แข็งแรง ทนทาน ผ่านการปรับปรุงคุณภาพเหล็กด้วยกระบวนการทางความร้อน ลดการสึกหรอและอัตราการเกิดสนิม

ออกแบบและทดสอบโดยบริษัท Showa Kikai Shoji (SKS) ซึ่งมีแผนกวิจัย ทดสอบ และพัฒนาคุณภาพที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐานคุณภาพการผลิตของประเทศญี่ปุ่น

ผลิตโดยเครื่องจักรและวัตถุดิบคุณภาพสูงตามาตรฐาน JIS
จากเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

มีหลายชนิด หลายขนาด ตามแต่ประเภทของการลำเลียง โดยมีวิศวกรญี่ปุ่นเป็นผู้ให้คำแนะนำ

สามารถออกใบ Certificate จากผู้ผลิตได้

เฟืองขับโซ่

เฟื่องขับโซ่

เหล็กอัลลอยพิเศษ แข็งแกร่ง ทนทาน ผ่านการปรับปรุงคุณภาพเหล็กด้วยกระบวนการทางความร้อน ลดการสึกหรอและอัตราการเกิดสนิม

ออกแบบและทดสอบโดยบริษัท Showa Kikai Shoji (SKS) ซึ่งมีแผนกวิจัย ทดสอบ และพัฒนาคุณภาพที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐานคุณภาพการผลิตของประเทศญี่ปุ่น

ผลิตโดยเครื่องจักรและวัตถุดิบคุณภาพสูงตามาตรฐาน JIS
จากเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

มีหลายชนิด หลายขนาด ตามแต่ประเภทของการลำเลียง โดยมีวิศวกรญี่ปุ่นเป็นผู้ให้คำแนะนำ

สามารถออกใบ Certificate จากผู้ผลิตได้