แบบวิ่งบน เหนือรางเหล็ก

แบบวิ่งใต้ เกาะรางเหล็ก

ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

ขับเคลื่อนด้วยมือสาว

ขับเคลื่อนด้วยมือผลัก / มือลาก