รางไฟแบบโทร รีล

รางไฟแบบโทร รีล

รางไฟสำเร็จรูปแบบใช้หน้าสัมผัสของทองแดงและแปรงถ่าน เพื่อเป็นทางผ่านของกระแสไฟฟ้า

ไม่ต้องใช้สายไฟ

ขั้วเดี่ยว (1P) มีหลายรุ่น หลายขนาด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด