รางไฟแบบไฮ-โทร รีล

รางไฟแบบไฮ-โทร รีล

รางไฟแบบใช้หน้าสัมผัสของทองแดงและแปรงถ่าน เพื่อเป็นทางผ่านของกระแสไฟฟ้า ไม่ต้องมีสายไฟ

มีหลายรุ่น หลายขั้ว ทั้งแบบ 3P 4P 5P 6P พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

มีหลายยี่ห้อ เช่น KYEC / Panasonic / Wampfler