ลูกล้อจับสายไฟ ใช้กับลวดสลิง และเหล็กบีม – MIRAI

รายละเอียดสินค้า

รุ่น ลูกล้อ ตัวจับสายไฟ
ลูกล้อรุ่น วิ่งในลวดสลิง / รางบีม ตัวจับสายไฟรุ่น จับสายไฟโต
CK – 01 CK – 0 ลวดสลิง 3 – 8 มิล B – 01 10 – 20 มิล x 1 เส้น
CK – 02 B – 02 10 – 20 มิล x 2 เส้น
CK – 03 B – 03 20 – 30 มิล x 1 เส้น
CK – 11 ZZ CK – 10 ZZ ลวดสลิง 5 – 16 มิล B – 01 10 – 20 มิล x 1 เส้น
CK – 12 ZZ B – 02 10 – 20 มิล x 2 เส้น
CK – 13 ZZ B – 03 20 – 30 มิล x 1 เส้น
CK – 14 ZZ B – 04 30 – 45 มิล x 1 เส้น
CK – 15 ZZ B – 05 20 – 35 มิล x 2 เส้น
CK – 16 ZZ B – 06 45 – 70 มิล x 1 เส้น
CK – 101 CK – 100 บีม 75 – 100 มิล B – 01 10 – 20 มิล x 1 เส้น
CK – 102 B – 02 10 – 20 มิล x 2 เส้น
CK – 103 B – 03 20 – 30 มิล x 1 เส้น
CK – 104 B – 04 30 – 45 มิล x 1 เส้น
CK – 105 B – 05 20 – 35 มิล x 2 เส้น
CK – 106 B – 06 45 – 70 มิล x 1 เส้น
CK – 201 CK – 200 บีม 125 – 150 มิล B – 01 10 – 20 มิล x 1 เส้น
CK – 202 B – 02 10 – 20 มิล x 2 เส้น
CK – 203 B – 03 20 – 30 มิล x 1 เส้น
CK – 204 B – 04 30 – 45 มิล x 1 เส้น
CK – 205 B – 05 20 – 35 มิล x 2 เส้น
CK – 206 B – 06 45 – 70 มิล x 1 เส้น

ลูกล้อจับสายไฟ ใช้กับลวดสลิง – KOMAY

รุ่น : FMT-70

อุณหภูมิใช้งาน : -30 ถึง +80 องศาเซลเซียส (-30 ถึง +120 องศาเซลเซียส สำหรับล้อ)

ความเร็วใช้งาน : น้อยกว่า 120 ม./นาที

วิ่งในสลิง : 6 – 8 มม.

จับสายไฟ : กว้างไม่เกิน 75 มม. / สูงไม่เกิน 32 มม. / น้ำหนักไม่เกิน 12 กก.

น้ำหนักสุทธิ : 0.2 กก.

รุ่น : RMT-30

อุณหภูมิใช้งาน : -30 ถึง +100 องศาเซลเซียส (-30 ถึง +120 องศาเซลเซียส สำหรับล้อ)

ความเร็วใช้งาน : น้อยกว่า 120 ม./นาที

วิ่งในสลิง : 6 – 8 มม.

จับสายไฟ : โตไม่เกิน 30 มม. / น้ำหนักไม่เกิน 8 กก.

น้ำหนักสุทธิ : 0.2 กก.

ลูกล้อจับสายไฟ ใช้กับลวดสลิง รางซี และเหล็กบีม