สัญญาณไฟเตือน-เสียงเตือน

มีทั้งแบบ เสียงเตือนอย่างเดียว , แสงเตือนอย่างเดียว และทั้ง 2 อย่างรวมในชุดเดียวกัน