สายไฟ และสายคอนโทรล

สายไฟกลม สายไฟแบน สายแพ และแบบอื่นๆ

สายสวิทช์มีสลิงรั้ง 1 ข้าง / 2 ข้าง

รายละเอียดสินค้า

สายไฟกลม สายไฟแบน สายคอนโทรล
3C 1.5mm2 4C 1.5mm2 สลิงรั้ง 1 ข้าง
2.5mm2 2.5mm2 3C 1.25mm2
4C 1.5mm2 4.0mm2 5C 1.25mm2
2.5mm2 6.0mm2 8C 1.25mm2
4.0mm2 10.0mm2 10C 1.25mm2
6.0mm2 8C 1.5mm2 14C 1.25mm2
10.0mm2 2.5mm2 สลิงรั้ง 2 ข้าง
16.0mm2 12C 1.5mm2 5C 1.5mm2
7C 1.5mm2 2.5mm2 8C 1.5mm2
2.5mm2 18C 1.5mm2 12C 1.5mm2
9C 1.5mm2 24C 0.75mm2 16C 1.5mm2
2.5mm2 20C 1.5mm2
12C 1.5mm2
2.5mm2