ล้อเก็บสายไฟ

เคเบิ้ลรีล (ล้อเก็บสายไฟ)

สำหรับเก็บสายไฟเข้า-ออกอัตโนมัติ โดยใช้ระบบสปริงแบบสลิปริง (Slip ring)

มีหลายรุ่น หลายแบบ และหลายขนาด