กริ๊บจับสลิงเซฟตี้

กริ๊บจับสลิงเซฟตี้

รูปแบบตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา เพิ่มพื้นที่หน้าสัมผัสและแรงเสียดทานเมื่อรัดสลิง

สามารถออกใบ Certificate จากผู้ผลิตได้

กริ๊บจับสลิง

กริ๊บจับสลิง

สำหรับรัดลวดสลิง

รายละเอียดสินค้า