ห่วงจับดึงสลิง AKITA – WRG

ใช้สำหรับปรับล็อคระยะลวดสลิง

มีใบ Test certificate จากผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

Model

Rated load

(t)

Dia. of wire rope
(mm)
Net weight

(kg)

WRG-10

1.0 8 – 10

1.50

WRG-14

2.0 12 – 14

2.25

WRG-20

3.0 16 – 20

5.07