กลางศตวรรษที่ 19 นายเสียง แซ่ลี้ ได้ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วน ฮะเซ่งไถ่ จำกัด ขึ้น และได้ขยายและพัฒนากิจการอย่างต่อเนื่องถึง 4 รุ่น มาจนถึงปัจจุบัน เราเติบโตจากบริษัทค้าขายอุปกรณ์ริกกิ้งมือสอง จนมาเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของประเทศ โดยเป็นที่รู้จักและเชื่อถือของวงการนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ริกกิ้ง อุปกรณ์ผ่อนแรง และการขนถ่าย

ปี ค.ศ. 2005 บริษัท เอชเอสที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ถูกก่อตั้งขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มการแข่งขันด้านการตลาด และเพิ่มคุณภาพในด้านการให้บริการแก่ผู้จัดจำหน่ายและผู้ใช้สินค้า ทั้งก่อนและหลังการขาย โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์กว่า 40 ปี