อายโบลท์แบบหมุนได้รอบแกน (Rotating point)

ทางบริษัทได้มีนำเข้าสินค้าใหม่ !! อายโบลท์แบบแกนหมุน/พับได้

อายโบลท์ทั่วไปจะเป็นแบบห่วงแกนหมุนไม่ได้ ดังนั้นหากไปใช้ยกวัตถุโดยที่แกนอยู่ในแนวขนานกับพื้นจะทำให้การรับแรงของอายโบลท์ทั่วไปมีประสิทธิภาพลดลง และอาจทำให้แกนเพลาหัก/งอระหว่างทำการยกได้

โดยสินค้าสามารถออกใบ Certificate จากผู้ผลิตได้

โดยสามารถดูโหลดการรับแรงตามฟังก์ชั่นได้ตามตารางรูปแนบ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *